Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

 Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones:

1. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6;                 

2. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2;

3. VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;

4. VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.

     Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. spalio 2 d. 8.00 val. iki 2018 m. lapkričio 2 d. 17.00 val.

              Daugiau informacijos apie kvietimo Nr. 5 skelbimą rasite paspaudę šią nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1-lrx9AjjDe3AwUBSeJeX6-x7mFs2sSA9

     Kontaktai: el. p. silalesvvg@gmail.com,  mob. tel. 8 662 22818, 8 662 42265.