Dalyvavome susitikime su NMA atstovais

Spalio 2 d. Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės (toliau – Šilalės rajono VVG) atstovė kartu su kitų Lietuvos VVG atstovais dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja V. Liukpetryte ir kitais šio skyriaus darbuotojais. Susitikimo metu buvo trumpai pristatyta vietos projektų pirkimų vykdymo tvarka pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir pirkimų vykdymo tvarka, kuomet vietos projekto vykdytojas yra ne perkančioji organizacija. Taip pat buvo aptarta probleminiai vietos projektų vertinimo aspektai, atkreiptas dėmesys į dažniausiai pasitaikančias vietos plėtros strategijų įgyvendinimo problemas susijusias su atrankos kriterijais ir specialiaisiais tinkamumo kriterijais numatytais vietos plėtros strategijose. Didžiausias diskusijas sukėlė vietos projektų tinkamumo skirti paramą vertinimo etapas, kurį atlieka Agentūra. V. Liukpetrytė informavo, kad vertinimo procesas yra sutrikęs dėl darbuotojų trūkumo, vykdomos Agentūros reorganizacijos bei planų perkelti Agentūrą į Kauną.