Pasirašytos Kvietimo Nr.3 teikti vietos projektų paraiškas sutartys

Pasirašytos Kvietimo Nr.3 teikti vietos projektų paraiškas sutartys

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos posėdžių salėje, vietos projektų pareiškėjai pasirašė trečiojo  kvietimo trišales vietos projektų vykdymo sutartis pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės įgyvendinamo Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos II prioriteto 2.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra”  ir pagal I prioriteto 1.1 priemonę „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ veiklos sritį 1.1.3. Parama verslo kūrimui ir plėtrai.

 Pasirašytos 21 vietos projektų vykdymo sutartys:

1. Kaimų bendruomenė „Saulietekis“ projekto „Kaimų bendruomenės „Saulietekis“ bendruomenės patalpų remontas” vykdymo sutartis;

2.Biržų Lauko kaimo bendruomenės projekto ” Biržų Lauko kaimo bendruomenės patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams ” vykdymo sutartis;

3.Palentinio  kaimo bendruomenės „Palentinio  kaimo bendruomenės patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams” vykdymo sutartis;

4.Tradicinė religinė bendruomenė „Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos Drungeliškių koplyčios atnaujinimo darbai“  vykdymo sutartis;

5. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos projekto „Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos universalaus sporto aikštyno dangos įrengimas“ vykdymo sutartis

6. Tenenių Šv. Barboros parapija projekto „Tenenių Šv. Barboros parapijos varpinės atnaujinimo darbai“ vykdymo sutartis

7. IĮ „Autoremda“ projekto „IĮ „Autoremda“ verslo plėtra gerinant įmonės infrastruktūrą“ vykdymo sutartis.

8.  Nevočių kaimo bendruomenė projekto „Nevočių kaimo bendruomenės sporto aikštelės dangos įrengimas“ vykdymo sutartis.

9. Traksėdžio kaimo bendruomenė projekto „Traksėdžio kaimo bendruomenės sporto aikštelės dangos įrengimas“ vykdymo sutartis.

10. Laukuvos seniūnijos moterų klubas projekto „Materialinės bazės Laukuvos seniūnijos moterų klubo patalpose sukūrimas – bendruomeninės veiklos skatinimas“ vykdymo sutartis.

11. Jomantų kaimo bendruomenės projekto „Bendruomenės patalpų remontas ir jų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ vykdymo sutartis

12.Šilalės rajono savivaldybės administracija projekto „Žadeikių k. „Šventų“ parko įrengimas rekreacijai bei turiningo laisvalaikio praleidimui“ vykdymo sutartis.

13. Šilalės rajono savivaldybės administracija projekto „Grimzdų k. visuomeninės paskirties erdvių tvarkymas ir įrengimas rekreacijai bei turiningo laisvalaikio praleidimui“ vykdymo sutartis.

14. Šilalės rajono savivaldybės administracija  projekto „Žvingių mstl. visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ vykdymo sutartis.

15. Šilalės rajono savivaldybės administracija  projekto „Požerės k. visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ vykdymo sutartis.

16. Šilalės rajono savivaldybės administracija  projekto „Nevočių k. visuomeninės paskirties pastato remontas ior pritaikymas gyventojų poreikiams“ vykdymo sutartis.

17. Šilalės rajono savivaldybės administracija  projekto „Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų visuomeninių paskirties erdvių tvarkymas ir įrengimas rekreacijai bei turiningo laisvalaikio praleidimui“ vykdymo sutartis.

18. Šilalės rajono savivaldybės administracija projekto „K. Jauniaus sodybos tvarto atnaujinimo darbai“ vykdymo sutartis.

19. Šilalės rajono savivaldybės administracija projekto „Bytlaukio k. visuomeninės paskirties erdvių tvarkymas ir įrengimas rekreacijai bei turiningo laisvalaikio praleidimui“ vykdymo sutartis.

20. Šilalės rajono savivaldybės administracija projekto „Tenenių mstl. visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ vykdymo sutartis.

21. Šilalės rajono savivaldybės administracija projekto „Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos universalaus sporto aikštyno dangos įrengimas“ vykdymo sutartis.

Įgyvendinus šiuos projektus bus įsisavinta 2 094 124,00 Lt. vietos plėtros strategijai skirtų lėšų, o bendra šių projektų vertė – 2 393 668.00 Lt.