Vyko projekto „Krašto vizija kaimo jaunimo akimis“ konferencija

Projektas „Krašto vizija kaimo jaunimo akimis“

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė, įgyvendindama 2007-2013 m. strategiją LEADER metodu, pastebi, kad paramos daugiausia siekia kaimo bendruomenės, kurias daugiausiai sudaro ir atstovauja vyresniosios kartos atstovai. Tuo tarpu Šilalės rajone yra nemažai jaunimo organizacijų ir jaunimo atstovų, kurie oficialiai yra NVO nariais, tačiau kurie yra pasyvūs ir neįsitraukia į vietos plėtros procesus ir nepretenduoja į ES paramos lėšas vietos problemoms spręsti arba nedalyvauja ES paramos įsisavinimo procesuose. Kadangi nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektorius ir jį atstovaujančios organizacijos yra vienas iš svarbiausių pilietinės visuomenės plėtros įrankių ir filantropijos plėtros subjektų, o kaimo jaunimas ir jį atstovaujančios organizacijos yra visų šių procesų ašis, kadangi jaunimas atstovauja naująją kartą, 2012 m. rugsėjo mėnesį Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Krašto vizija kaimo jaunimo akimis“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.

Projekto „Krašto vizija kaimo jaunimo akimis“ tikslas buvo išsiaiškinti, kaip Šilalės krašto kaimo jaunimas piešia krašto viziją savo akimis, jų pasyvumo priežastis, ir kokias būdais juos galima įtraukti į krašto plėtros procesus.

Tam, kad būtų pasiektas projekto tikslas, buvo įgyvendinamos šios veiklos:

  • Tyrimas ir metodinių rekomendacijų parengimas:
  •  „Krašto vizija kaimo jaunimo akimis“ konferencija:

-Konferencijos metu buvo pristatomi įvykdyto tyrimo rezultatai ir metodinė medžiaga bei rekomendacijos;

-Vykdoma diskusija tarp įvairių kaimo jaunimo organizacijų atstovų krašto plėtros iniciatyvų temomis;

– Inicijuojamos partnerystės galimybės tarp kaimo NVO.

Įgyvendinus projektą, tikimasi, kad atsiras daugiau jaunimo iniciatyvų rajono kaimo vietovėse ir daugiau partnerystės procesų tarp įvairių NVO ir kaimo plėtros dalyvių.

Konferencijoje dalyvavo Šilalės visuomenės sveikatos biuro specialistas Donatas Grigalis, kuris supažindino su biuro veikla. Konferenciją vedė lektorė Rūta Stankuvienė.

Labai dėkojame bendruomenių pirmininkams ir jaunimui įsijungusiems į šio projekto vykdymą.