Sumanių kaimų galimybės Šilalės rajone

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės atstovai 2022 m. vasario 17 d. Šilalės rajono savivaldybės Tarybos posėdžių salėje susitiko su vietos valdžios atstovais, bendruomenių aktyvistais, verslo atstovais. Susitikimo metu buvo pristatytos galimybės gauti finansavimą Sumanių kaimų kūrimui Šilalės rajone pereinamuoju (baigiant įgyvendinti dabartinę strategiją ir ruošiant naują strategiją)  ir kitus finansiniu laikotarpiu. Aptarti vietos ištekliai ir galimybės jais naudotis, bendruomenių problemos, kurios galėtų būti išspręstos kuriant sumanius kaimus, NVO, valdžios ir verslo sektorių galimybės prisidėti ir dalyvauti sumanių kaimų kūrime.