Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2022 m. kovo 1 d. prasidės Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patikslinimo;

2. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymo;

3. Dėl UAB „Aušros namai“ vietos projekto „UAB „Aušros namai“ verslo plėtra“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-15-5-2022, pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), perdavimo kitam vertinimo etapui;

4. Dėl Koordinacinio centro „Gilė“ vietos projekto „Aš ir mano vaidmuo komandoje“ Nr. ŠILA-LEADER-1C-MV-15-6-2022, pagal priemonę „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (LEADER-19.2-SAVA-3), perdavimo kitam vertinimo etapui;

5. Dėl MB „Galimybių žemė“ vietos projekto „Galimybių žemė“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-15-13-2022, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas  LEADER-19.2-6.2), išbraukimo iš vietos projektų sąrašo ir tolimesnio neadministravimo;

6. Dėl Bernadetos Bladienės vietos projekto „Pajūrio stovyklavietės „PLAUKIAM“ plėtra“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-15-3-2022, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), išbraukimo iš vietos projektų sąrašo ir tolimesnio neadministravimo;

7. Dėl Eligijaus Trijonio vietos projekto „Eligijaus Trijonio ūkio alternatyvios ne žemės ūkio veiklos vykdymas“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-15-11-2022, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), išbraukimo iš vietos projektų sąrašo ir tolimesnio neadministravimo;

8. Dėl MB „Lukverta group“ vietos projekto „Statybvietės paruošimo paslaugos sukūrimas“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-15-7-2022, pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2), perdavimo kitam vertinimo etapui;

9. Dėl Tautvydo Bladžio vietos projekto „Ideali stovyklavietė“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-15-8-2022, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas  LEADER-19.2-6.2), išbraukimo iš vietos projektų sąrašo ir tolimesnio neadministravimo;

10. Dėl Irmanto Stasyčio vietos projekto „Irmanto Stasyčio verslo pradžia Šilalės rajone“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-15-4-2022, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas  LEADER-19.2-6.2), išbraukimo iš vietos projektų sąrašo ir tolimesnio neadministravimo;

11. Dėl MB „BLUTAS“ vietos projekto „Naujų paslaugų verslo plėtra VVG teritorijoje“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-15-10-2022, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas  LEADER-19.2-6.2), išbraukimo iš vietos projektų sąrašo ir tolimesnio neadministravimo;

12. Dėl Asociacijos „Laukuviečiai“ vietos projekto „Laukuviečių bendruomenės verslo materialinės bazės plėtra“ Nr. ŠILA-LEADER-6B-S-15-1-2022, pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-6), perdavimo kitam vertinimo etapui;

13. Dėl MB „Eptransa“ vietos projekto „MB „Eptransa“ verslo pradžia“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-15-2-2022, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas  LEADER-19.2-6.2), išbraukimo iš vietos projektų sąrašo ir tolimesnio neadministravimo;

14. Dėl VšĮ „Trys pelėdos“ vietos projekto „Pelėdos sapnas“ Nr. ŠILA-LEADER-6B-S-15-12-2022, pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-6), perdavimo kitam vertinimo etapui;

15. Dėl Pajūrio miestelio bendruomenės vietos projekto „Pajūrio teniso kortai“ Nr. ŠILA-LEADER-6B-IS-15-9-2022, pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-6), perdavimo kitam vertinimo etapui.