SVARBU: Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 16 pakeitimai

Informuojame, kada atsižvelgiant į 15 kvietimo teikti paraiškas metu surinktų paraiškų sumą ir į suplanuotas Vietos plėtros strategijoje sumas, skelbiame patikslintus finansavimo sąlygų aprašus (toliau – FSA) pagal priemones „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 ir „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4, bei patikslintą kvietimą teikti paraiškas Nr. 16 skelbimą.

Su pakeitimais susipažinti galite čia:

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 FSA

„Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4 FSA

Kvietimo teikti paraiškas Nr. 16 skelbimas

Pakeitimai taip pat patalpinti skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas”.