Vyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. rugsėjo 10 d. įvyko 7 kvietimo metu surinktų vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu patvirtinti 3 vietos projektai, kurie kokybės veritimo metu surinko reikiamą balų skaičių ir Šilalės VVG vietos projektų atrankos komiteto rekomenduoti perduoti kitam vertinimo etapui:

  1. MB „Agrosma“ vietos projekto „MB „Agrosma“ verslo plėtra“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-7-2-2019, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4);
  2. MB „Lugteka“ vietos projekto „MB Lugteka verslo pradžia“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-7-1-2019, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2);
  3. Koordinacinio centro „Gilė“ vietos projekto „Inovatyvaus neformaliojo vaikų ugdymo diegimo Šilalės VVG teritorijoje mokymai“ Nr. ŠILA-LEADER-1C-MV-7-3-2019, pagal VPS priemonę „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3).