Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis ir valdybos posėdis

2019 m. rugsėjo 10 d. adresu Lokystos g. 36, Šilalė, Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia:

15.00 val. vietos projektų atrankos komiteto posėdį.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento;
  2. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės pristatymo;
  3. Dėl MB „Agrosma“ vietos projekto „MB „Agrosma“ verslo plėtra“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-7-2-2019, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), perdavimo kitam vertinimo etapui;
  4. Dėl MB „Lugteka“ vietos projekto „MB Lugteka verslo pradžia“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-7-1-2019, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2), perdavimo kitam vertinimo etapui;
  5. Dėl Koordinacinio centro „Gilė“ vietos projekto „Inovatyvaus neformaliojo vaikų ugdymo diegimo Šilalės VVG teritorijoje mokymai“ Nr. ŠILA-LEADER-1C-MV-7-3-2019, pagal VPS priemonę „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3), perdavimo kitam vertinimo etapui.

16.00 val. valdybos posėdį.

DARBOTVARKĖ:
1.  Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo;

2. Kiti einamieji klausimai.