Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2018 m. spalio 17 d. (trečiadienį) 15.30 val. adresu: Lokystos g. 36, Šilalė, šaukiamas Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės kolegialaus valdymo organo sudėties pakeitimo ir patvirtinimo, remiantis 2018 m. rugsėjo 20 d. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros gautu raštu Nr. BRK- 4546;
  2. Apvalaus stalo diskusija dėl paslaugų kaime planavimo, įgyvendinimo ir bendros veiklos vykdymo konkurencingumo didinimui;
  3. Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška ir siūlymai vietos pareiškėjams telkti finansinius išteklius vietos projektams;
  4. Dėl strategijos „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo plėtros strategija“ įgyvendinimo;
  5. Dėl talkos parke „Auginkim bendruomeniškumą“, skirta bendradarbiavimo formoms stiprinti ir plėtoti;
  6. Kiti einamieji klausimai;
  7. Diskusija prie kavos puodelio.