Įvyko informaciniai renginiai – apvalaus stalo diskusijos Vingininkuose, Kvėdarnoje ir Kaltinėnuose

 Įgyvendinant Šilalės r. VVG „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija” strategiją, Šilalės r. VVG administracija 2016 m. lapkričio 3 d. Vingininkų kaimo bendruomenės namuose, 2016 m. lapkričio 7 d. Kvėdarnos miestelio kultūros namuose ir 2016 m. lapkričio 8 d. Kaltinėnų bendruomenės patalpose organizavo informacinius renginius – apvalaus stalo diskusijas. Renginiuose dalyvavo potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai.

   Šilalės r. VVG pirmininkė Teresė Jankauskienė supažindino su 2014 – 2020 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijomis. Informacinio renginio dalyviams pristatė numatomos įgyvendinti strategijos prioritetus, priemones, veiklos sritis. Paaiškino, kiek VPS lėšų bus skirta vietos projektams įgyvendinti, kiek vietos projektų planuojama surinkti pagal priemones, supažindino su maksimaliomis sumomis, skiriamomis vietos projektams įgyvendinti ir kitais klausimais.

   Išklausę pranešimus, renginio dalyviai diskutavo, pateikė jiems rūpimus klausimus, susijusius su vietos projektų rengimu, jų administravimu ir įgyvendinimu.