Kviečiame į mokymus

Koordinacinis centras „Gilė” įgyvendina vietos projektą „INOVATYVAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ UGDYMO DIEGIMO ŠILALĖS VVG TERITORIJOJE MOKYMAI“ pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos priemonę „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių diegimas” Nr.LEADER-19.2-SAVA-3. 

Projekto tikslas – patobulinti Šilalės r. VVG teritorijos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir/arba vykdytojų neformalaus vaikų ugdymo gebėjimus ir kvalifikaciją, siekiant pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius naujų inovatyvių neformaliojo ugdymo paslaugų kūrimui vaikams. 

Mokymų dalyviai įgys inovatyvaus neformaliojo vaikų ugdymo žinių ir įgūdžių, kas prisidės prie inovatyvių neformaliojo ugdymo paslaugų kūrimo Šilalės VVG teritorijoje.

 Vietos projekto uždavinys – įgyvendinti mokymų ciklą  septyniomis inovatyvaus neformaliojo vaikų ugdymo temomis, siekiant pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius naujų inovatyvių neformaliojo ugdymo paslaugų kūrimui vaikams.

 Mokymai vyks 2020 m. vasario 6, 25, 26, 27, kovo 3, 4, 5 dienomis 08.30-16.30 val., suinteresuotus asmenis kviečiame registruotis tel. 8 662 48966, el. paštu koordinaciniscentras@gmail.comMokymai, pietūs ir kavos pertraukos- nemokama.

Tikslinė mokymų grupė: vietos projektų paraiškų potencialūs pareiškėjai, pareiškėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai (įskaitant jų darbuotojus, narius, savanorius)- ne mažiau 166 dalyviai (ne unikalūs dalyviai).

 Mokymų temos pagal mokymų dienas:

2020-02-06 Inovatyvių neformalaus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo metodų taikymas

2020-02-25 Inovatyvių neformalaus mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo metodų taikymas

2020-02-26 Vaikas jau yra žmogus

2020-02-27 Paauglių grupių vedimas, siekiant efektyvaus socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo

2020-03-03 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas: 21 amžiaus kompetencijos

2020-03-04 Kaip ugdyti vaikus, kad jie patys norėtų mokytis

2020-03-05 Neformalus vaikų ugdymas, pasitelkiant inovatyvias ugdymo formas 

Lektorė: Laura Stumbraitytė

Mokymai vyks: Šeimos restoranas „Meldai“ (II aukštas), Vasario 16-osios g.13A, Šilalė 

Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.