Vyks Šilalės rajono partnerystės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

2020 m. vasario 18 d. (antradienį) 15.00 val. adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė (Šilalės švietimo pagalbos tarnybos salėje) vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. Laukiame atvykstant visų į Šilalės VVG visuotinį susirinkimą deleguotų narių atstovų. 

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl atleidimo iš Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkės pavaduotos, valdybos pirmininkės ir valdybos narės pagal 2020 m. sausio 17 d. gautą Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkės pavaduotojos, valdybos pirmininkės ir valdybos narės Stasės Sėrapinienės prašymą;
 2. Dėl Pajūrio miestelio bendruomenės nario delegavimo;
 3. Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
 4. Dėl 2019 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo;
 5. Dėl naujo valdybos nario rinkimo;
 6. Dėl Šilalės r. VVG pirmininkės pavaduotojo rinkimo;
 7. Interaktyvių diskusijų ciklas su kaimo plėtros dalyviais, siekiant užmegzti ir plėtoti esamus ryšius tarp verslo ir NVO sektoriaus, planuojant bendrus projektus ekonominės veiklos vykdymui;
 8. Apvalaus stalo diskusijos dėl klasterių kūrimo/ įgyvendinimo ir bendros veiklos vykdymo konkurencingumo didinimui;
 9. Apvalaus stalo diskusijos dėl paslaugų kaime planavimo ir įgyvendinimo;
 10. Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška ir siūlymai vietos pareiškėjams telkti finansinius išteklius vietos projektams;
 11. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo plėtros strategija“ įgyvendinimo;
 12. Kiti einamieji klausimai;
 13. Diskusija prie kavos puodelio.