Patvirtintos Vietos projektų administravimo taisyklės

2016 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo” buvo patvirtintos vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės. Taisyklės galite rasti čia.