Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones:
1. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2;
2. VPS priemonė „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4;
3. VPS priemonė „Bendradarbiavimas, kuriant bendrus produktus ir (arba) vykdant jų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5;
4. VPS priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.
5. VPS priemonė „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. vasario 28 d. 8.00 val. iki 2020 m. balandžio 3 d. 14.00 val.
Daugiau informacijos apie kvietimo Nr. 9 skelbimą rasite paspaudus nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1PGRIrVLNnLAdS8TQLIMLP3Fke_6yhO_L
Kontaktai: el. p. silalesvvg@gmail.com, mob. tel. 8 662 22818, 8 662 42265, 8 662 36554.